NAVA JÓGA 

Prostor jógy v Nové Pace

Pár slov úvodem...

Mé jméno je Michaela Plecháčová a vítám tě ve svém prostoru jógy, v prostoru pro harmonii těla i duše, se záměrem nalézt v sobě znovu své spokojené a vyrovnané já, které dřímá hluboko v Tobě. 

V průběhu cesty životem nás zahltí povinnosti, pravidla společnosti, převzaté vzorce z rodiny aj. a my začneme ztrácet spojení se sebou. Otupíme se a přestaneme vnímat, co opravdu potřebujeme, co je záměrem naší duše. 

Vydej se se mnou na cestu hledání svého spokojeného a vyrovnaného já, naslouchání sobě, navracení se ke kořenům, protože to všechno jóga umí. Jen se zastavit, zhluboka se nadechnout a přesunout pozornost dovnitř. Tam najdeš odpověď. 

Věřím, že jóga léčí a že je pro každého bez rozdílu věku. Důležité je vnímat své možnosti a limity, které ve své praxi respektuji a přijímám. Zacházet s tělem vědomě, s láskou, udržitelně a bez bolesti. Pak si můžeme užívat pohyb v radosti a ku prospěchu celkovému zdraví.


Jóga léčí tělo i duši.

V červnu je nejvíce oslabený orgán a energetická dráha tenkého střeva. Slunce je v plné síla a s ním i element ohně, ke kterému tento orgán náleží stejně, jako jeho párový orgán srdce. Říká se o něm, že je naším druhým mozkem, sídlí v něm totiž naše obranyschopnost, střevní mikrobiom, proto bychom se měli velmi zajímat a starat o jeho...

Srdce je nazýváno vládcem všech orgánů, také císařem mezi orgány. Vnímá všechny poruchy a pozitivní vlivy, které se odehrávají v jiných orgánech. Srdce zastává v organismu mnoho funkcí. Hlavní z nich je řízení krve a cév (96 000 km cév). Srdce má na starosti ovlivňování kvality krve a zajišťuje její cirkulaci. Řídí i kvalitu a stav celého systému...

Lekce jin jógy pro každého, ve které nebudeme spěchat nebo na sebe tlačit. Naopak, naordinujeme si zpomalení, ve kterém si dopřejeme hluboké protažení a uvolnění. Praxí odbouráme stres a napětí z fyzického těla a pohladíme duši.